• ชื่อผู้ประกอบการ : อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : EA LOGISTICS LINK

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 278/2564
 • อีเมล์ : supranee@ealogisticslink.com
 • เว็บไซต์ : http://www.ealogisticslink.com/th/
 • ที่ตั้ง :999 อาคารคลังสินค้า 1 ห้องเลขที่ 104-107 ซอย ถนน บางนา-ตราด จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ
 • โทรศัพท์ : 021347569


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :999 อาคารคลังสินค้า 1 ห้องเลขที่ 104-107 เขตปลอดภาษีอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล ราชาเทวะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :104
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :105
 • พื้นที่ : 480 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :106
 • พื้นที่ : 480 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :107
 • พื้นที่ : 480 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

2016

Capacity