• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็นเอส ซีฟูดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NS Seafood Co.Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 279/2564
 • อีเมล์ : info@nsseafoods.com
 • เว็บไซต์ : www.nsseafoods.com
 • ที่ตั้ง :12/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล พันท้ายนรสิงห์
 • โทรศัพท์ : 034424772


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :12/3 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล พันท้ายนรสิงห์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A
 • พื้นที่ : 407.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น B
 • พื้นที่ : 202.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น C
 • พื้นที่ : 208.08 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 55.44 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 55.44 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

928.66

Capacity