• ชื่อผู้ประกอบการ : ศรีเมืองคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Srimuang Warehouse

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 28/2564
 • ที่ตั้ง :679/1 ซอย ปีไทย ถนน สุขุมวิท จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่
 • โทรศัพท์ : 02 2222 501 0 2395 4515,0 2211 1264


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :679/1 หมู่ที่ 1 ซอย บีไทย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 1800 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

1800

Capacity