• ชื่อผู้ประกอบการ : เหรียญหัวสิ่งทอ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : LIAN HUA TEXTILE.CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 280/2564
 • ที่ตั้ง :216 ซอย ถนน ประชาอุทิศ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด
 • โทรศัพท์ : 02-4644085


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :216 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LHW 1
 • พื้นที่ : 525 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LHW 2
 • พื้นที่ : 2520 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LHW 3
 • พื้นที่ : 1050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LHW 4
 • พื้นที่ : 800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LHW 5
 • พื้นที่ : 7080 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LHW 6
 • พื้นที่ : 6552 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

18527

Capacity