• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีฮอร์ส ฟู้ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 281/2564
 • ที่ตั้ง :199 ซอย ถนน จะนะ-สงขลา จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล ทุ่งหวัง
 • โทรศัพท์ : 0 7431 7999


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :199 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ เมืองสงขลา ตำบล ทุ่งหวัง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1600

Capacity