• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CEVA LOGISTICS (THAILAND)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 282/2564
 • อีเมล์ : Life@CEVA Logistics.com
 • เว็บไซต์ : https://www.cevalogistics.com
 • ที่ตั้ง :1910 อาคารอีเลคโทรลักซ์ ชั้น8 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ
 • โทรศัพท์ : 0 2714 5000


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333/96 ซอย โครงการ TIP8 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :TIP8
 • พื้นที่ : 4608 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

4608

Capacity