• ชื่อผู้ประกอบการ : โพลีไทย รีซอร์สเซส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : POLYTHAI RESOURCES COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 283/2564
 • ที่ตั้ง :77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บ่อทอง ตำบล ธาตุทอง
 • โทรศัพท์ : 038-196292


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :77 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บ่อทอง ตำบล ธาตุทอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคาร 5
 • พื้นที่ : 2808 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :อาคาร 6
 • พื้นที่ : 1512 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

4320

Capacity