• ชื่อผู้ประกอบการ : เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Chengdu International Trade (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 284/2564
 • ที่ตั้ง :333/7 ซอย ทิพย์ 8 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา
 • โทรศัพท์ : 021206235


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333/7 ซอย ทิพย์ 8 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 2592 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

2592

Capacity