• ชื่อผู้ประกอบการ : เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล :
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 285/2564
 • อีเมล์ : support-th@berrymobile.jp
 • เว็บไซต์ : http://a2network.co.th/th/
 • ที่ตั้ง : ซอย ถนน จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :4 ซอย สุขุมวิท 97 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ พระโขนง ตำบล บางจาก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :cloudroom ชั้นที่ 1
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :cloudroom ชั้นที่ 2
 • พื้นที่ : 112 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :cloudroom ชั้นที่ 3
 • พื้นที่ : 112 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :cloudroom ชั้นที่ 4
 • พื้นที่ : 112 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :cloudroom ชั้นที่ 5
 • พื้นที่ : 112 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

592

Capacity