• ชื่อผู้ประกอบการ : ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : FOOD PROJECT (SIAM) CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 286/2564
 • อีเมล์ : purchase2219@foodproject.co.th
 • เว็บไซต์ : www.foodproject.co.th
 • ที่ตั้ง :99/1 ซอย ถนน วงแหวนอุตสาหกรรม จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล ช่องนนทรี
 • โทรศัพท์ : 027708888


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :288 ซอย ถนน จังหวัด ภูเก็ต อำเภอ ถลาง ตำบล ศรีสุนทร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Chill 1
 • พื้นที่ : 112.005 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Chill 2
 • พื้นที่ : 38.2525 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen 1
 • พื้นที่ : 346.3075 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen 2
 • พื้นที่ : 131.985 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

628.55

Capacity