• ชื่อผู้ประกอบการ : เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 287/2564
 • ที่ตั้ง :595/19 ซอย TIP9 ถนน สุขุมวิท จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่
 • โทรศัพท์ : 080-858-3848


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :595/19 ซอย TIP9 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล บางปูใหม่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 3780 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

3780

Capacity