• ชื่อผู้ประกอบการ : ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : HAVI Logistics (Thailand) Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 289/2564
 • ที่ตั้ง :363 ซอย ถนน บางนา-ตราด กม.23 จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง
 • โทรศัพท์ : 02-023-8989 ต่อ 560


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :989 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AA
 • พื้นที่ : 1198.5776 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AB
 • พื้นที่ : 748.3366 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AC
 • พื้นที่ : 381.3946 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AD
 • พื้นที่ : 575.3547 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AS/RS
 • พื้นที่ : 3658.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CG
 • พื้นที่ : 463.64 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CH
 • พื้นที่ : 391.816 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CJ
 • พื้นที่ : 403.436 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :DK
 • พื้นที่ : 383.691 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FC
 • พื้นที่ : 1396.0875 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FD
 • พื้นที่ : 1432.6855 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FE
 • พื้นที่ : 1374.318 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :FF
 • พื้นที่ : 113.904 ตร.ม


0

Branch

13

Storage

12521.7215

Capacity