• ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ANGTHONG SUGAR TERMINAL

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 29/2564
 • ที่ตั้ง :408/145 พหลโยธินเพลส ชั้น 34 ซอย ถนน พหลโยธิน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ พญาไท ตำบล สามเสนใน
 • โทรศัพท์ : 0 2619 0680-89 ต่อ 206 (คุณรุจิวรรณ)


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1/ก ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก ตำบล บางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 1
 • พื้นที่ : 6048 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 2
 • พื้นที่ : 4224 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 3
 • พื้นที่ : 16800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ไซโล 4
 • พื้นที่ : 4080 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

31152

Capacity