• ชื่อผู้ประกอบการ : ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ROOMTOON NAKHONSAWAN WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 3/2564
 • อีเมล์ : ruantoon53@gmail.com
 • ที่ตั้ง :17,19 ซอย ถนน สุขีโมกข์ จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ ตำบล ปากน้ำโพ
 • โทรศัพท์ : 0 5622 1486 0 5622 1486 2287


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :44/1-3 ซอย ถนน จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ตก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 5200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 3525 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 4500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 4794 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

22019

Capacity