• ชื่อผู้ประกอบการ : อาเซียคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ASIA WAREHOUSE CO.LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 30/2564
 • อีเมล์ : E-mail: contactus@asiawarehouse.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.asiawarehouse.co.th
 • ที่ตั้ง :49 เอเซียเสริมกิจทาวเวอร์ ชั้น 6 ซอย 3 ซอย พิพัฒน์ ถนน สีลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม
 • โทรศัพท์ : 0-2231-5780-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1019/1 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1019/1 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองเตย 1
 • พื้นที่ : 1955 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองเตย 2
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองเตย 3
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองเตย 4
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลองเตย 5
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :เช่าจาก บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล บางโพงพาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ยานนาวา 1
 • พื้นที่ : 4125 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ยานนาวา 2
 • พื้นที่ : 4125 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ยานนาวา 3
 • พื้นที่ : 2171 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ยานนาวา 4
 • พื้นที่ : 2304 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ยานนาวา 5
 • พื้นที่ : 2400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ยานนาวา 6
 • พื้นที่ : 2829 ตร.ม


0

Branch

11

Storage

28549

Capacity