• ชื่อผู้ประกอบการ : อ่าวไทยคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : AAWTHAI WAREHOUSES

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 31/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.ust.co.th
 • ที่ตั้ง :78/2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด
 • โทรศัพท์ : 0 2861 7888

 • บริการพิเศษ

 • การจัดส่ง
 • ท่าเรือ
 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W1
 • พื้นที่ : 11000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W2
 • พื้นที่ : 13200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W3
 • พื้นที่ : 5000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W4/1
 • พื้นที่ : 2880 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W4/4
 • พื้นที่ : 2880 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W5
 • พื้นที่ : 8448 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังW6 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W6
 • พื้นที่ : 4500 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :51/4 ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W7
 • พื้นที่ : 17712 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11 ซอย ถนน จังหวัด อุดรธานี อำเภอ หนองหาน ตำบล หนองสระปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้าเริ่มอุดม
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

71020

Capacity