• ชื่อผู้ประกอบการ : นครราชสีมาสิริโชคชัย

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NAKHONRATCHASIMA SIRICHOKECHAI CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 33/2564
 • ที่ตั้ง :85-86 ซอย ถนน ราชสีมา-โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล หนองบัวศาลา
 • โทรศัพท์ : 044 2124 91-6


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :85-86 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล หนองบัวศาลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A12/S-S5
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A26/S-B8
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A26/S-B9
 • พื้นที่ : 262.31 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B122/S-S3
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C12/S-S6
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C26/S-B7
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D12/S-S4
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :D26/S-B10
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :E26/S-B12
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F12/S-1
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F12/S-2
 • พื้นที่ : 79.44 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F26/S-B13
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :G26/s-B11
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :H26/S-B14
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 10125 ตร.ม


0

Branch

15

Storage

12639.63

Capacity