• ชื่อผู้ประกอบการ : โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THANYARUNGROENCHAI (THAILAND)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 36/2564
 • อีเมล์ : kecha_rw@trc-group.co.th
 • ที่ตั้ง :388 ซอย ถนน มิตรภาพ จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล บ้านโพธิ์
 • โทรศัพท์ : 044 371 346-7 044 207 777

 • บริการพิเศษ

 • ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานไซโล

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :388 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล บ้านโพธิ์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 6
 • พื้นที่ : 254.34 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1526.04

Capacity