• ชื่อผู้ประกอบการ : ชัยยงไซโลการเกษตร

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHAIYONG AGRICULTURAL SILO CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 37/2564
 • ที่ตั้ง :183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 7 ซอย ถนน ราชดำริ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี
 • โทรศัพท์ : 02-251-5220


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :59 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางไทร ตำบล ช้างใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 78.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7
 • พื้นที่ : 63.59 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8
 • พื้นที่ : 63.59 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

4598.18

Capacity