• ชื่อผู้ประกอบการ : ซี.พี.อินเตอร์เทรด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : C.P.INTERTRADE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 38/2564
 • ที่ตั้ง :313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ซอย ถนน สีลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม
 • โทรศัพท์ : 02-6258000


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :177/2 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล ระแหง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 19.63 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 2400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :3/2-4 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ ตำบล วังแดง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 10
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 11
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 12
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 13
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 5
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 6
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 7
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 8
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 9
 • พื้นที่ : 44.16 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 3000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 3000 ตร.ม


0

Branch

19

Storage

9032.97

Capacity