• ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NCA.ENTERPRISE COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 39/2564
 • ที่ตั้ง :889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 26 ซอย ถนน สาทรใต้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา
 • โทรศัพท์ : 026758430-8


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :59 ซอย ถนน จังหวัด สระบุรี อำเภอ บ้านหมอ ตำบล บางโขมด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข1
 • พื้นที่ : 38.47 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข1
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :29 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ ตำบล ศาลาลอย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข1
 • พื้นที่ : 572.27 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข2
 • พื้นที่ : 572.27 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข3
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข4
 • พื้นที่ : 113.04 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข1
 • พื้นที่ : 3000 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

6509.09

Capacity