• ชื่อผู้ประกอบการ : ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล :
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 4/2564
 • อีเมล์ : sw_info@sathaporn.com
 • เว็บไซต์ : https://www.shlcorp.co.th/Home/584fe79bcb1fafa023516c08
 • ที่ตั้ง :68 ซอย ถนน ทรัพย์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สี่พระยา
 • โทรศัพท์ : 0 2233 8167 02-2332145-7

 • มาตรฐานรางวัล

 • BSI

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :90 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล ปากจั่น

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 5670 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 2
 • พื้นที่ : 8100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3
 • พื้นที่ : 8100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 4
 • พื้นที่ : 5670 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง A
 • พื้นที่ : 10066.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง B
 • พื้นที่ : 10066.56 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง c
 • พื้นที่ : 5304.1 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

52977.22

Capacity