• ชื่อผู้ประกอบการ : กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KITTITANA DISTRIBUTOD CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 40/2564
 • อีเมล์ : kanokwanor@gmail.com , kitlimal@yahoo.com
 • ที่ตั้ง :222 ซอย ถนน พหลโยธิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร
 • โทรศัพท์ : 035-215725

 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :222 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล ลำไทร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1550

Capacity