• ชื่อผู้ประกอบการ : พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PREMIER FROZEN PRODUCTS

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 41/2564
 • ที่ตั้ง :1 ซอย พรีเมียร์2 ถนน ศรีนครินทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ประเวศ ตำบล หนองบอน
 • โทรศัพท์ : (02) 3011001,3011223


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :98/1 ซอย ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 847 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 682 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 170.5 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

1699.5

Capacity