• ชื่อผู้ประกอบการ : เศรษฐชล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SETHACHON CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 43/2564
 • อีเมล์ : sales@sethachon.com
 • เว็บไซต์ : http://sethachon.com/about-us
 • ที่ตั้ง :225 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน ถนน เทพารักษ์ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่
 • โทรศัพท์ : 02-316-0421-8


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :225 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 121.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 243 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 121.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 60.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 60.75 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

607.5

Capacity