• ชื่อผู้ประกอบการ : อยู่ยงพัฒนา

 • ชื่อผู้ประกอบการ : U.YONG DEVELOPMENT CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 45/2564
 • อีเมล์ : office@uyong.com
 • ที่ตั้ง :1244-1250 ซอย ถนน ทรงวาด จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สัมพันธวงศ์ ตำบล สัมพันธวงศ์
 • โทรศัพท์ : 0 2222 0666


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :523/1 ซอย วัดจันทร์ใน (ประดู่ 1)(เจริญราษฎร์ 10) ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล สีลม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 360 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 360 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 108 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1188

Capacity