• ชื่อผู้ประกอบการ : แปซิฟิค ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PACIFIC COOD STORAGE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 46/2564
 • อีเมล์ : hr@pcs-plp.com
 • ที่ตั้ง :47/19 ซอย ถนน พระราม 2 จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี
 • โทรศัพท์ : (034)8342224


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :47/19 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 425 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :10
 • พื้นที่ : 788 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :11
 • พื้นที่ : 492.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :12
 • พื้นที่ : 492.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :13
 • พื้นที่ : 482.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :14
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :15
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :16
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :17
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :18
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :19
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :20
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :21
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :22
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :23
 • พื้นที่ : 266.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :24
 • พื้นที่ : 263.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 650 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 650 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 384 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7
 • พื้นที่ : 576 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8
 • พื้นที่ : 768 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :9
 • พื้นที่ : 768 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :PO04
 • พื้นที่ : 360 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :47/29 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :24
 • พื้นที่ : 292.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :25
 • พื้นที่ : 367.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :25
 • พื้นที่ : 330 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :26
 • พื้นที่ : 680 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :27
 • พื้นที่ : 1156 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :28
 • พื้นที่ : 408 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :29
 • พื้นที่ : 884 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :M01
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :M02
 • พื้นที่ : 3840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :M03
 • พื้นที่ : 2016 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :M04
 • พื้นที่ : 2016 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :M05
 • พื้นที่ : 840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Refreshing
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :33/4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางปลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B1
 • พื้นที่ : 6048 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :47/39 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ASRS1
 • พื้นที่ : 2656.77 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ASRS2
 • พื้นที่ : 1289.15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :M01
 • พื้นที่ : 561.6 ตร.ม


0

Branch

50

Storage

39711.77

Capacity