• ชื่อผู้ประกอบการ : เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : S.R. Enterprise Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 48/2564
 • อีเมล์ : s.r.enterprisecoldstorage@gmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.srcoldstorage.com/
 • ที่ตั้ง :55/3 ซอย ถนน บางกรวย-ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย
 • โทรศัพท์ : 02 923 9140-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/3 ซอย ถนน จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 12
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 13
 • พื้นที่ : 462 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม


0

Branch

13

Storage

2262

Capacity