• ชื่อผู้ประกอบการ : อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม

 • ชื่อผู้ประกอบการ : APITOON ENTERPRISE INDUSTRY COMPANY LIMITED

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 49/2564
 • อีเมล์ : account@apitoon.com
 • เว็บไซต์ : www.apitoon.com
 • ที่ตั้ง :21/49-50 ซอย ถนน สาทรใต้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ทุ่งมหาเมฆ
 • โทรศัพท์ : 02 2850051


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :5/1 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล ท่าทราย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

150

Capacity