• ชื่อผู้ประกอบการ : ธีรชัยคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TEERACHAI WAREHOSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 5/2564
 • ที่ตั้ง :239 ซอย กำนันเจิม ถนน สุขสวัสดิ์ จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด
 • โทรศัพท์ : 0 2425 8989 ต่อ 123 (คุณยุ้ย, คุณเสาวลักษณ์)

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :332 ซอย กำนันเจิม ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :สุขสวัสดิ์ โซน D
 • พื้นที่ : 360 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล ทรงคนอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังพระประแดง โกดัง 1
 • พื้นที่ : 2174.73 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังพระประแดง โกดัง 2
 • พื้นที่ : 2174.73 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :327 ซอย กำนันเจิม ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสุขสวัสดิ์โซน B
 • พื้นที่ : 1092 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :323 ซอย กำนันเจิม ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ในคลองบางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสุขสวัสดิ์ โซน A
 • พื้นที่ : 1000.2 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

6801.66

Capacity