• ชื่อผู้ประกอบการ : ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SEA BONANZA FOOD CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 50/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.seabonanzafoods.com/
 • ที่ตั้ง :334 ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนน สุขุมวิท จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ พระโขนง ตำบล พระโขนง
 • โทรศัพท์ : 02-3322765-7


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :48-49 ซอย ทรัพย์มหาโชค ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล นาดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข3
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข4
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 36.55 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 36.55 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1423.1

Capacity