• ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติซีฟูดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PITI SEAFOODS.CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 52/2564
 • ที่ตั้ง :125/1 ซอย ถนน สงขลา-ปัตตานี จังหวัด สงขลา อำเภอ จะนะ ตำบล บ้านนา
 • โทรศัพท์ : (074) 378400-9 074-207631-2


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :125/1 ซอย ถนน จังหวัด สงขลา อำเภอ จะนะ ตำบล บ้านนา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 835.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 3369.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 4128 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 835.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 835.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 835.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 835.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 835.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 1948.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 2700.425 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 3240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเเช่เเข็ง10
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเเช่เเข็ง11
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเเช่เเข็ง12
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเเช่เเข็ง14
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเเช่เเข็ง9
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 5
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 6
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 7
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 8
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 13
 • พื้นที่ : 47.7 ตร.ม


0

Branch

25

Storage

21065.825

Capacity