• ชื่อผู้ประกอบการ : พีดีเอส ฟู๊ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PDS FOODS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 53/2564
 • ที่ตั้ง :13/14 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูขวาง
 • โทรศัพท์ : 5991356-9


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :13/4 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ตำบล คูขวาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 255 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 330 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 330 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

915

Capacity