• ชื่อผู้ประกอบการ : วี.เอ็ม.ฟู้ด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : V.M.FOOD CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 55/2564
 • ที่ตั้ง :15/1 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง
 • โทรศัพท์ : 02-902-9989-90


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :15/1 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B1-2
 • พื้นที่ : 444.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 212.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A2
 • พื้นที่ : 212.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A3
 • พื้นที่ : 212.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น A4
 • พื้นที่ : 212.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น B3-4
 • พื้นที่ : 444.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น C1
 • พื้นที่ : 264 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น C2
 • พื้นที่ : 264 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

2266.2

Capacity