• ชื่อผู้ประกอบการ : แวนด้า โฟรเซ่น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : VANDA FROZEN CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 56/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.vfoodsthailand.com/welcome/article_read/13
 • ที่ตั้ง :56 ซอย ถนน จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ท่ามะกา ตำบล แสนตอ
 • โทรศัพท์ : 034-641-442-3


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :56 ซอย ถนน จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ท่ามะกา ตำบล แสนตอ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 518.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 1692 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 1692 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

3902.4

Capacity