• ชื่อผู้ประกอบการ : ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SRIPITAK FROZEN FOODS CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 57/2564
 • ที่ตั้ง :250 ซอย ถนน ท้ายบ้าน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน
 • โทรศัพท์ : 02 7035083

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :250 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล ท้ายบ้าน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A
 • พื้นที่ : 2000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C
 • พื้นที่ : 2000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C1
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C2
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C3
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C4
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C5
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C6
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C7
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C8
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F 2
 • พื้นที่ : 62.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F 3
 • พื้นที่ : 62.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F 4
 • พื้นที่ : 62.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F 5
 • พื้นที่ : 62.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F1
 • พื้นที่ : 62.5 ตร.ม


0

Branch

16

Storage

9112.5

Capacity