• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI EXCEL FOODS CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 58/2564
 • ที่ตั้ง :92 ซอย ถนน กิ่งแก้ว จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :92 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 120 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 40 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1000

Capacity