• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยรวมทุนคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Thai Roam Toon Warehouse

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 6/2564
 • ที่ตั้ง :794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น4 ซอย ถนน กรุงเกษม จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำบล วัดโสมนัส
 • โทรศัพท์ : (02) 282-2022

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :82 ซอย วัดแค ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 4050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 3
 • พื้นที่ : 4050 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 4
 • พื้นที่ : 4050 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :38/8 ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมืองอ่างทอง ตำบล โพสะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 6480 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 6480 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :142 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางบาล ตำบล บ้านกุ่ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 2560 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 2
 • พื้นที่ : 13340 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

46410

Capacity