• ชื่อผู้ประกอบการ : นิ่มซี่เส็งห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Nim See Seng

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 61/2564
 • อีเมล์ : http://www.nimtransport.com/
 • เว็บไซต์ : http://www.nimtransport.com/
 • ที่ตั้ง :368/7 ซอย ถนน เชียงใหม่-ลำปาง จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม
 • โทรศัพท์ : 053-244-140

 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001 : 2000

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :368/7 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 285.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 285.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 341.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 341.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 341.75 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1596.45

Capacity