• ชื่อผู้ประกอบการ : โชคสมุทรมารีน

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 62/2564
 • อีเมล์ : warehouse@chocksamut.com
 • เว็บไซต์ : http://www.chocksamut.co.th
 • ที่ตั้ง :57/40 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม
 • โทรศัพท์ : 034412612


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :57/40 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :10
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :11
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :12
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :15
 • พื้นที่ : 1260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :17
 • พื้นที่ : 1209 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :18
 • พื้นที่ : 1944 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :7
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :8
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :9
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 25 ตร.ม


0

Branch

14

Storage

8263

Capacity