• ชื่อผู้ประกอบการ : เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHIANGMAI BURAPA FROZEN STORAGE GROUP CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 63/2564
 • อีเมล์ : burapafrozen@gmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.chiangmaiburapagroup.com/
 • ที่ตั้ง :247 ซอย ถนน เชียงใหม่-ฮอด กม.29 จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านกลาง
 • โทรศัพท์ : 053-481498
 • โทรสาร : 086-4216077

 • สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
 • กล้องวงจรปิด
 • รถบรรทุกพ่วง
 • รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift)
 • สถานที่จอดรถ
 • ระบบลำเลียง และขนถ่าย
 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :247 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านกลาง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อาคารสำนักงาน
 • สถานที่เก็บสินค้า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 1 ดาวดึงส์
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 10 นภา 2
 • พื้นที่ : 408 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 11 ไพรพฤษ์
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 12 พิมาน
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 13 ลิขิต 1
 • พื้นที่ : 360 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 14 ลิขิต 2
 • พื้นที่ : 42 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 15 ลิขิต 3
 • พื้นที่ : 80 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 16 วิมานดิน
 • พื้นที่ : 168 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 17 ประทาน 1
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 2 ฟ้า 2
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 3 ฟ้า 1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 4 ฟ้า 3
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 5 ฟ้า 4
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 6 ฟ้า 5
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 7 นภา 1
 • พื้นที่ : 512 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 8 นภา 3
 • พื้นที่ : 405 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 9 นภา 4
 • พื้นที่ : 405 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :388 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันป่าตอง ตำบล บ้านกลาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 10
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 11
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 4
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 5
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 6
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 7
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 8
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ลำดับที่ 9
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม


0

Branch

28

Storage

7730

Capacity