• ชื่อผู้ประกอบการ : สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SAMART FROZEN FOODS Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 66/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.samartfoods.com/
 • ที่ตั้ง :99/11 ซอย ถนน จังหวัด ชุมพร อำเภอ เมืองชุมพร ตำบล ท่ายาง
 • โทรศัพท์ : 077-522361-4


 • สำนักงานสาขา : สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์

 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :43/3 ซอย ถนน จังหวัด ชุมพร อำเภอ เมืองชุมพร ตำบล ท่ายาง
 • โทรศัพท์ : 077-52236-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :43/3 ซอย ถนน จังหวัด ชุมพร อำเภอ เมืองชุมพร ตำบล ท่ายาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 169.05 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 235.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 287.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


1

Branch

5

Storage

792.3

Capacity