• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยพิพัฒน์ ซีเอส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAIPIPAT C.S. LIMITED PARTNERSHIP

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 67/2564
 • ที่ตั้ง :18 ซอย วัดห้วยลี่ ถนน มิตรภาพ จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมืองสระบุรี ตำบล ตลิ่งชัน
 • โทรศัพท์ : 0 3671 2826

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :18 ซอย วัดห้วยลี่ ถนน จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมืองสระบุรี ตำบล ตลิ่งชัน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C1 Cold Room
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C2 Cold Room
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C3 Cold Room
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C4 Cold Room
 • พื้นที่ : 125 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C8 Cold Room
 • พื้นที่ : 360 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C6 Freeze Room
 • พื้นที่ : 25 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

810

Capacity