• ชื่อผู้ประกอบการ : เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Asian Sea Corporation Public Company Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทมหาชนจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 68/2564
 • เว็บไซต์ : http://asiangroup.co.th/
 • ที่ตั้ง :55/2 ซอย ถนน พระราม 2 จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางกระเจ้า
 • โทรศัพท์ : 034-822700-4


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :5/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บ้านบ่อ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 383.0275 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 374.69 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 39071 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 374.69 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 778.1275 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 1194.555 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 394.7175 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 410.44 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 88.125 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 66.55 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 66.55 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางกระเจ้า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 238 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 102 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 102 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 238 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 138 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 621 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 621 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 322 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 4 ตร.ม


0

Branch

20

Storage

45588.4725

Capacity