• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยโยโกเร

 • ชื่อผู้ประกอบการ : THAI YOKOREI CO.LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 71/2564
 • อีเมล์ : supanna@thaiyokorei.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.thaiyokorei.co.th
 • ที่ตั้ง :130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 18 ซอย ถนน วิทยุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี
 • โทรศัพท์ : 02-651-4515


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1/1 ซอย สุทธิสาร ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล สำโรง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 6
 • พื้นที่ : 410.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 13
 • พื้นที่ : 1530 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 784.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 12
 • พื้นที่ : 1365 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 14
 • พื้นที่ : 1560 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 410.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 824.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 410.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 824.6 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :131 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล สนับทึบ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 930.1975 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 626.8325 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 965.651 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 12
 • พื้นที่ : 947.376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 13
 • พื้นที่ : 947.376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 14
 • พื้นที่ : 947.376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 15
 • พื้นที่ : 965.651 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 16
 • พื้นที่ : 965.651 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 17
 • พื้นที่ : 947.376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 18
 • พื้นที่ : 947.376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 19
 • พื้นที่ : 947.376 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 910.095 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 20
 • พื้นที่ : 965.651 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 21
 • พื้นที่ : 1597.235 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 22
 • พื้นที่ : 1578.96 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 23
 • พื้นที่ : 1597.235 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 910.095 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 910.095 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 626.8325 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 6
 • พื้นที่ : 930.1975 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 910.095 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 910.095 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 910.095 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 46.725 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 46.725 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 46.725 ตร.ม


 • สำนักงานสาขา : ไทยโยโกเร

 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • ที่ตั้ง :59/1 ซอย ถนน บางนา-ตราด จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางปะกง
 • โทรศัพท์ :


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :59/1 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางปะกง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 7
 • พื้นที่ : 585.36 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 8
 • พื้นที่ : 780.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 10
 • พื้นที่ : 780.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 11
 • พื้นที่ : 780.48 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 9
 • พื้นที่ : 780.48 ตร.ม


1

Branch

40

Storage

34862.475

Capacity