• ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นสินภักดี

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SINPAKDI COLD STORAGE CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 72/2564
 • ที่ตั้ง :509 ซอย ถนน จังหวัด สตูล อำเภอ เมืองสตูล ตำบล ตำมะลัง
 • โทรศัพท์ : 074-712069, 721852


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :509 ซอย ถนน จังหวัด สตูล อำเภอ เมืองสตูล ตำบล ตำมะลัง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 5
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 6
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


0

Branch

8

Storage

900

Capacity