• ชื่อผู้ประกอบการ : อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : INOUEKI (THAILAND) CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 73/2564
 • ที่ตั้ง :72/5 ซอย ถนน สรงประภา จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล สีกัน
 • โทรศัพท์ : 0 2503 7512,0 2503 7522,0 25038379


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :340 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล ดอนเมือง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 39.875 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 39.875 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

79.75

Capacity