• ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Thai Nippon Cold Storage Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 74/2564
 • ที่ตั้ง :1/21 ซอย A3 ถนน โรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม
 • โทรศัพท์ : 035-330046-52


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1/21 ซอย A5 ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 987.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2-1
 • พื้นที่ : 437.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2-2
 • พื้นที่ : 550 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็นแอนตี้
 • พื้นที่ : 237 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

2212

Capacity