• ชื่อผู้ประกอบการ : โชคอนันท์ เกรทคูล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHOK ANANT GREAT COOL CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 76/2564
 • ที่ตั้ง :257 ซอย ถนน มิตรภาพ จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ
 • โทรศัพท์ : 044 952 069 คลังสินค้า 044 294 637

 • สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
 • มาตรฐานรางวัล

 • อื่นๆ
 • อื่นๆ

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :257 ซอย ถนน จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา ตำบล จอหอ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 375 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 30 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

1155

Capacity