• ชื่อผู้ประกอบการ : ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TANYATANA IMPORT EXPORT CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 79/2564
 • อีเมล์ : kungtanyatana@gmail.com
 • ที่ตั้ง :25/4 ซอย เอราวัณ 2 ถนน เอราวัณ จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 0 2908 3342


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :25/4 ซอย เอราวัณ 2 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 1
 • พื้นที่ : 117 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 2
 • พื้นที่ : 126 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 3
 • พื้นที่ : 126 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 4
 • พื้นที่ : 135 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเย็น 5
 • พื้นที่ : 216 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

720

Capacity